Consumer Grievances Redressal Forum

For Electricity Consumers of Adani Electricity

 

Home > Download Orders / Grievances

Download Copy of Grievances / Orders

Sr Date Person / Company Grievances Files Order Files
29-Nov-2019
Riyaj Ahmad Khan  
29-Nov-2019
Nilesh Jabade  
29-Nov-2019
Jagdish Mistry  
06-Nov-2019
Babu Rana Prajapati  
06-Nov-2019
Ganesh Kalkundre  
19-Aug-2019
Ramzan Shaikh  
11-Jul-2019
Balkishan Janjotre  
06-Jul-2019
Sofiya Hasanali  
06-Jul-2019
Somaru Prajapati  
28-Jun-2019
Suleman Raees  
24-Jun-2019
Rahul Tendulkar  
24-Jun-2019
Joseph Colasco  
03-May-2019 Kiran Kesari  
03-May-2019 Rajesh Jaiswal  
05-Apr-2019 Mohd illyas Khan  
29-Mar-2019 Sushil Desai  
26-Mar-2019 Naresh Wadhia  
11-Mar-2019 Riyaz Ahmad  
27-Feb-2019 Krushni Jadhav